Wednesday, May 30, 2007

Easy image upload to your header
Makkelijk! Een afbeelding in je header

If you are using the new template with widgets, it's very easy now to upload a photo to your header. Check out the link below.

Als je een nieuw template met widgets gebruikt, is het nu heel makkelijk om een afbeelding in je header te plaatsen. Klik op de link hieronder om de video te zien.

1 comment:

Peter @ Enviroman said...

Dank u zeer voor het verbinden met mijn blogs. (Ik was een student op Universiteit van Gent in de jaren '70)