Friday, November 17, 2006

How do I change the width of my blog
Hoe verander ik de breedte van mijn blog

When you are logged in, you can click CUSTOMIZE in the top bar. On the next screen click EDIT HTML. You see your template now. You can make a safety copy first, just in case. Look for the part you see on the picture below. The parts in red, are the things I changed to make my blog wider. 800 was 660, 520 was 410, 240 was 220. You'll notice if you add 520 to 240 it is less than 800. That's the way it should be. Click PREVIEW, if you're satisfied click SAVE TEMPLATE.

Als je ingelogd bent, kan je klikken op CUSTOMIZE. Op het volgende scherm klik je op de EDIT HTML knop. Je ziet nu je template, en je kan voor alle zekerheid eerst een kopie maken. Zoek in je template naar het gedeelte dat je op onderstaande foto ziet. De gedeeltes in't rood heb ik gewijzigd: 800 was 660, 520 was 410, 240 was 220. Je zal merken dat de som van 520 en 240 minder is dan 800, en zo hoort het ook. Klik op PREVIEW en als je tevreden bent op SAVE TEMPLATE.

Click on the photo to enlarge.

Klik op de foto om ze te vergroten.

How do I put a header on my blog
Hoe plaats ik een header op mijn blog

ETA : New easy way to add a header: Header Video : click here
Nieuwe makkelijke manier om een header te plaatsen: Header video: klik HIER

Before you do changes make a copy of your template, so you can restore it in case you messed things up.
There are probably different ways to put a header on your blog. This is how I did it:

Be sure you know the dimensions of your image. Mine is 800 pixels wide and 172 pixels high. You can see the size of your image on your harddisk when you hover with the mouse over it. The last picture in this post shows what happens if the dimensions are wrong. Don't use a picture wider than 800 pixels, because people who use a low resultion would have to scroll all the time. Upload the image to a photo hosting website (I use photobucket.com, it's free) .

Vooraleer je dingen verandert aan je blog, neem je best een kopie van je template. Zo kan je alles terug herstellen als je iets verknoeid hebt.
Er zijn waarschijnlijk verschillende manieren om een header op je blog te plaatsen. Dit is hoe ik het gedaan heb:

Zorg dat je de juiste afmetingen kent van de afbeelding die je wil gebruiken. Die kan je zien als de afbeelding op je harde schijf staat, en je met de muis over de afbeelding beweegt. Mijn afbeelding is 800 pixels breed en 172 pixels hoog. Op de laatste foto van deze post kan je zien wat er gebeurt als de afmetingen niet kloppen. Gebruik geen afbeelding breder dan 800 pixels. Voor mensen die een lage resolutie gebruiken betekent het dat ze steeds de schuifbalk moeten gebruiken. Upload de afbeelding naar een photo hosting website (ik gebruik photobucket.com, het is gratis)

When you are logged in, you can click CUSTOMIZE in the top bar. On the next screen click on the EDIT HTML button.

Als je ingelogd bent kan je klikken op de CUSTOMIZE knop in de balk bovenaan. Op het volgende scherm klik je op de EDIT HTML knop.

You see your template now. You can copy your template first. In the screenshot of my template you can see the lines I've changed or added, they are in red. (click on the image to enlarge it, so you can take a closer look) You can see I have put the dimensions of my image here (800 x 172). You have to add: background-image:(...) and fill in the URL of your uploaded image. Don't forget the semi-colon at the end.

Maybe your template looks different if you have a newer blog. It can look like this: Click here.Nu zie je je template. Je kan eerst een kopie nemen. Op de foto zie je welke regels ik toegevoegd of veranderd heb. Ze staan in't rood. (Klik op de foto om ze te vergroten. Zo kan je het beter zien) Je ziet hier de juiste afmetingen van mijn afbeelding (800 x 172) . Ook heb ik background-image:(...) toegevoegd en de URL van de foto ingevuld. Vergeet de puntkomma op het einde niet.

Als je een nieuwere blog hebt, kan het template er anders uitzien, zoals hier: Klik

Here you can see which line you should use, the first one. Copy and paste this line to your template.

Hier kan je zien welke lijn je moet gebruiken, de bovenste. Kopiƫer deze lijn en plak ze in je template.


Click PREVIEW. If you're satisfied click SAVE TEMPLATE.

Klik op PREVIEW. Als je tevreden bent klik je SAVE TEMPLATE.This is how it can look if the dimensions you used are wrong.


Zo kan het er uitzien als je de verkeerde afmetingen ingegeven hebt.