Wednesday, January 17, 2007

How do I add a background image?
Hoe plaats ik een foto/tekening op de achtergrond?

A simple way to customize your blog is adding a background image. This is how I did it, but safe a copy of your template before you do any changes:
Een eenvoudige manier om je blog te personalizeren is een foto op de achtergrond plaatsen. Ik deed het zo, maar maak een kopie van je template vooraleer je begint:
This is the picture I used. Size is 200 x 200 pixels. If the picture is on your harddisk, you can see the size when you hover over the picture.
Ik gebruikte deze foto. Afmetingen zijn 200 x 200 pixels. Als de foto op je harde schijf opgeslagen is, kan je de afmetingen zien wanneer je met de cursor over de foto gaat.
I used photo editing software to give the picture a watermark look, because I prefer it that way. Now the picture has to be online somewhere, because you need a URL. I uploaded it to Photobucket.com, as you can see below. It's free.
Ik bewerkte de foto om ze het uitzicht van een watermerk te geven, gewoon omdat ik dat mooier vind. Omdat je een URL nodig hebt, moet de foto ergens online geplaatst worden. Ik gebruikte Photobucket.com, zoals je hieronder kan zien. Het is gratis.
Copy the URL of your photo, you need the upper line in Photobucket.
Kopiëer de URL van je foto, bij Photobucket gebruik je de bovenste lijn.

Sign in to Blogger. Click TEMPLATE, and then click EDIT HTML.
Log in op je blog. Klik op TEMPLATE, en vervolgens op EDIT HTML.

Click on the photo to enlarge for better view.
Klik op de foto om ze te vergroten.
Look for the part you see on the picture above. The red text is the part I have added : it's the URL of my image. REPEAT-Y and TOP LEFT makes my image appear from top to bottom at the left side of my screen. Be sure to have all the punctuation marks right!
Zoek naar het gedeelte dat je ziet op de foto hierboven. De rode tekst heb ik toegevoegd: het is de URL van mijn foto. REPEAT-Y en TOP LEFT zorgen ervoor dat de foto van boven naar beneden herhaald wordt aan de linkerzijde van het scherm. Zorg dat alle leestekens juist zijn!

You should see your image now if you click PREVIEW. Click SAVE TEMPLATE if you are satisfied.
Je moet nu de foto kunnen zien als je op PREVIEW klikt. Klik op SAVE TEMPLATE als je tevreden bent.

Here I replaced LEFT by RIGHT: this makes the picture appear at the right side of the screen as you can see on the picture below.
Hier verving ik LEFT door RIGHT. Daardoor verschijnen de foto's aan de rechterkant van het scherm, zoals je op de foto hieronder kan zien.
Have fun!
Veel plezier!

12 comments:

DymphieM said...

Dank je Godelieve voor de instructie, ga ik zeker een keertje proberen :o))

Tom said...

Hallo, heel erg ebdankt voor de duidelijke tut. Heb me vanmorgen een beetje verloren in een zoektocht op mijn stage(het was even rustig). Naar een tut om een headerimage te gebruiken op je blog. Leuk dat je een tweetalige blog hebt. Misschien iets om eens over na te denken voor mijn eigen blog.

Succes! Ik zal je blog in de gaten houden!

Anonymous said...

thanks. Great help!!!!!!!!!!

Monique said...

Ik ben zó blij met deze uitleg!!! Toen ik mijn blog startte, heb ik gelijk jouw uitleg toegeoast van de header en de breedte. Op dezelfde manier ben ik toen gaan rommelen met de achtergrond maar niet naar tevredenheid. Nu ga ik het nóg eens proberen.
Heeeeel erg bedankt!!!

Paula said...

This is most helpful to me as I really hate my plain white background but find colours hard on people's eyes when reading the text. My only problem is I have Paintshop Pro7 & 9 & can't find how to turn the picture watermark. B&W still doesn't seem transparent enough. Any suggestions would be very gratefully recieved.

kweetniet said...

Hai, kun jij mij mischien helpen hoe ik een achtergrond kan plaatsen. Niet links o rechts, maar gewoon aan beide zijde.

Ik heb het geprobeerd maar het veranderd niet.

Ik heb een afbeelding klaarstaan bij photobucket maar weet niet hoe en waar en welke code ik moet gebruiken.

Alvast bedankt, Elise

linnes said...

Ik heb hem bij mijn favorieten gezet, als ik een mooie achtergrond heb ga ik het zeker een keertje gebruiken.
Bedankt voor de uitleg.
Groeten Linda P.

ExtraMoneyIsNice said...

bedankt voor de tip :-))

ik ben nog nieuw op blogger dus heel handig ;-))

Kim said...

Thank you so much for this. I have followed your instructions word for word, the punctuation is correct, the image size right but still no images appear! Am I missing something?!! Thanks.

netgear n600 review said...

nice tutorial

Rotana baba said...

I can't stand sleeping in complete silence, so I always have a fan on. Also, I'lll admit that I use my ipod for most of my work day since
http://www.arabie3lan.com الشيخ الروحاني
I spend a lot of it working through paperwork. I also often use it for my walks, though, from time to time, I'll go without it and just listen to the sounds around me and take in the nice weather.

diyana tabulle said...

www.herzas.net - Domain Parking
الشيخ الروحاني http://www.sheikhrohani.de/