Wednesday, January 17, 2007

How do I add a background image?
Hoe plaats ik een foto/tekening op de achtergrond?

A simple way to customize your blog is adding a background image. This is how I did it, but safe a copy of your template before you do any changes:
Een eenvoudige manier om je blog te personalizeren is een foto op de achtergrond plaatsen. Ik deed het zo, maar maak een kopie van je template vooraleer je begint:
This is the picture I used. Size is 200 x 200 pixels. If the picture is on your harddisk, you can see the size when you hover over the picture.
Ik gebruikte deze foto. Afmetingen zijn 200 x 200 pixels. Als de foto op je harde schijf opgeslagen is, kan je de afmetingen zien wanneer je met de cursor over de foto gaat.
I used photo editing software to give the picture a watermark look, because I prefer it that way. Now the picture has to be online somewhere, because you need a URL. I uploaded it to Photobucket.com, as you can see below. It's free.
Ik bewerkte de foto om ze het uitzicht van een watermerk te geven, gewoon omdat ik dat mooier vind. Omdat je een URL nodig hebt, moet de foto ergens online geplaatst worden. Ik gebruikte Photobucket.com, zoals je hieronder kan zien. Het is gratis.
Copy the URL of your photo, you need the upper line in Photobucket.
Kopiƫer de URL van je foto, bij Photobucket gebruik je de bovenste lijn.

Sign in to Blogger. Click TEMPLATE, and then click EDIT HTML.
Log in op je blog. Klik op TEMPLATE, en vervolgens op EDIT HTML.

Click on the photo to enlarge for better view.
Klik op de foto om ze te vergroten.
Look for the part you see on the picture above. The red text is the part I have added : it's the URL of my image. REPEAT-Y and TOP LEFT makes my image appear from top to bottom at the left side of my screen. Be sure to have all the punctuation marks right!
Zoek naar het gedeelte dat je ziet op de foto hierboven. De rode tekst heb ik toegevoegd: het is de URL van mijn foto. REPEAT-Y en TOP LEFT zorgen ervoor dat de foto van boven naar beneden herhaald wordt aan de linkerzijde van het scherm. Zorg dat alle leestekens juist zijn!

You should see your image now if you click PREVIEW. Click SAVE TEMPLATE if you are satisfied.
Je moet nu de foto kunnen zien als je op PREVIEW klikt. Klik op SAVE TEMPLATE als je tevreden bent.

Here I replaced LEFT by RIGHT: this makes the picture appear at the right side of the screen as you can see on the picture below.
Hier verving ik LEFT door RIGHT. Daardoor verschijnen de foto's aan de rechterkant van het scherm, zoals je op de foto hieronder kan zien.
Have fun!
Veel plezier!